Uppdrag Grävare

Vi tar på oss att gräva och planera din mark. Det kan vara drenäring, trekammar brunn med infiltration, septotank, dikning, vägbygge, vägtrumma, dikesränsning mm.


Utförda uppdrag

Grävning av kvävefälla vid utlopp från drenäring innan det rinner vidare ut till vattendrag.

Gräva fiskdamm med vattenfall.

Gräva ut för en pool

Pool

 

Planera tomtmark och borttagning av sten och stubbar.

 

Trekammarbrunn med infiltartion

FANN 4m3 slammtank med INDRÄN Plus

FANN sa4000 INDRÄN Plus

Vi är Certifierad Auktoriserad Partner för FANN FANN