Uppdrag Grävare

Vi tar på oss att gräva och planera din mark. Det kan vara drenering, trekammar brunn med infiltration, septotank, dikning, vägbygge mm.


Utförda uppdrag

Grävning av kvävefälla vid utlopp från drenering innan det rinner vidare ut till sjö.

Gräva fiskdamm med vattenfall.

Gräva ut för en pool

Planera tomtmark och borttagning av sten och stubbar.

Dikesränsning.

 

Trekammarbrunn med infiltartion

Dikning.

Ny vägtrumma placerad.

mm.....