Stenplockare

Stenplockare Kivi-Pekka.


Nu till våren när marken börjar torka upp och du svär över all sten som hindrar dig att anlägga marken behöver du anlita oss då vi har lösningen att ta upp alla sten med en stenplockare (Kivi-Pekka). Maskinen är 5 m bred och efter en överfart är det i det närmaste stenfritt, kan det bli enklare? 
Förutom vid arbete på åkern kan maskinen användas vid reparation och anläggning av vägar, golfbanor och grönområden även på bevuxen mark tar den upp löst sittande sten utan att skada växtligheten.